Tuesday, February 17, 2015

Oracle Big Data day in Israel 11-3-2015

ב11 למרץ, יתקיים יום Big Data של אורקל בAvenue.
התכנים מעניינים, ההרשמה חינם, המרצים מוצלחים וארוחת צהריים על חשבון אורקל. אני אישית מתעניין במיוחד בהרצאה של 11:30.

זה הקישור להרשמה.

אלו הפרטים:
http://www.oracle-ilnews.com/BigDataDay/?BannID=716
http://www.oracle-ilnews.com/BigDataDay/?BannID=716

No comments:

Post a Comment