Sunday, April 14, 2019

Israeli Elections 2019 - הצבעה במגזר הלא יהודי וניתוח השתתפות

בפרסום הראשון כתבתי על דפוסי ההצבעה לליכוד מול כחול לבן. בשני דיברתי על דפוסי הצבעה לפי עשירונים חברתיים-כלכליים במגזר היהודי והכללי
בואו נתעמק קצת יותר בהתפלגות ההצבעה לפי עשירונים שונים במגזר הלא יהודי. לאחר מכן נבדוק את מידת ההשתתפות בבחירות ומוקדי כח של כל מפלגה, מבחינת אחוזי ההצבעה
למרות שנראה שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה, בחרתי לשלב את המפלגה בנתונים, בשל כמות המצביעים הרבה לה זכתה
כמובן שגם חלק זה בוצע באמצעות הפתרון האנאליטי של אורקל בענן
אם אין לכם סבלנות לגלגל לסוף, הנה הערים המובילות של הליכוד ושל כחול-לבן

 
התמונה הכללית במגזר הלא יהודי לא אחידה ותלויה מאד בישובים המסויימים. עדיין יש רוב ברור לחד"ש-תע"ל ורע"ם-בל"ד. מה שלא הפתיע את מרבית הקוראים. מפתיעה יותר היא תמיכה עקבית בש"ס המגיעה ל1%-3% מהקולות באופן עקבי. כמו כן קיימת תמיכה בכולנו, ישראל ביתנו וקצת ליכוד מהצד הימני ותמיכה משמעותית הרבה יותר בגוש מרכז-שמאל
בואו נפצל את הנתונים לישובים בעלי רוב מוסלמי, דרוזי ונוצרי
נתחיל בישובים בעלי רוב מוסלמי
ישובים בעלי רוב מוסלמי לא עוברים את העשירון החמישי. נראה בהם בברור רוב לחד"ש-תע"ל ורע"ם-בל"ד. גם כאן קיימת עליה ברורה בתמיכה בגוש מרכז-שמאל עם העליה בעשירונים בתחום חברתי-כלכלי. היוצא מהכלל בעשירון החמישי המורכב מכפר-כנא (הצ'רקסי) בלבד בו תמיכה גורפת בכחול-לבן

בישובים בעלי רוב נוצרי ההצבעה דומה אך ממוקדת בחד"ש-תע"ל וניכרת הצבעה משמעותית יותר למפלגות נוספות, בעיקר מרץ וכחול-לבן. כמו כן יש תמיכה מסויימת בישראל ביתנו, כולנו וקצת ליכוד וש"ס
 בישובי הדרוזים ההצבעה מגוונת מאד אך גם כאן יש חלוקה משמעותית בין העשירונים החברתיים-כלכליים
היא ממוקדת בעשירון השני שם יש תמיכה גבוהה יחסית במפלגות ה"ערביות". בואו נתחקר אותו

התמיכה במפלגות ה"ערביות" נובעת שם בעיקר בגלל ההצבעה במגאר בו אוכלוסיה מעורבת של דרוזים, נוצרים ומוסלמים. בלי ישוב זה אצל הדרוזים יש תמיכה של כ6% במפלגות ה"ערביות", 54% במרכז-שמאל, כ10% בישראל ביתנו ובכולנו, כמעט 15% בליכוד ומעל 4% תמיכה בש"ס
 
פיצול ההצבעה לפי עשירונים למחוזות גאוגרפיים בישראל לא הביא הפתעות מרעישות

ביהודה ושומרון יש תמיכה חזקה באיחוד הימין במיוחד בעשירונים 2,3,5.באיזור חיפה יש תמיכה חריגה בכחול לבן גם בעשירון 4 (דרוזים)... אך המגמה הכללית ללא שינוימה לגבי אחוז ההצבעה? כל השמועות היו נכונות. כדי להקל על ההשוואה הוספתי קו ב50% הצבעה

אחוז ההצבעה במגזר היהודי גבוה משמעותית מיתר המגזרים. במגזר היהודי אחוזי ההצבעה של עשירון 1 ו-2 גבוהים מאד - 83% ו73% בהתאמה, (מישהו אמר חרדים?) ומפתיע לטובה הוא עשירון 9 עם 75.5% הצבעה. האם היתה שם התגייסות למען כחול לבן או שזה קורה כל בחירות? שווה בדיקה

האם לאזור גאוגרפי הייתה השפעה? אם נתמקד בישובים בעלי רב יהודי נראה שמחוז יהודה ושומרון מככב עם כמעט 78% הצבעה! הבא אחריו הוא המרכז עם פחות מ70% הצבעה. למרות שניסיתי לבטל את השפעת אחוז ההצבעה הנמוך של הישובים הלא יהודים, אזור הדרום ואזור הצפון הם בתחתית עם 63% ו62% הצבעה. רוחב הפס מבטא את מספר המצביעים בכל מחוז
 אם רציתם להכיר את שיאני ההצבעה בין הישובים הנה רשימת ה20 המובילים בישובים כולם ובין הערים
חלק אחרון כאן יהיה ניתוח לכל מפלגה היכן מוקדי התמיכה הגדולים ביותר שלהם. אין טעם להציג כאן מספרים מוחלטים כי נקבל בעיקר רשימה של הערים הגדולות בארץ. לכן החלטתי להציג את שיאני אחוז ההצבעה מתוך כל ישוב על פי כל סוגי הישובים ובישובים עירוניים בלבד

כל סוגי הישוביםערים 

No comments:

Post a Comment