Friday, April 12, 2019

Israeli Ellections 2019 - התפלגות ההצבעה לפי עשירונים

בפרסום הקודם כתבתי על דפוסי ההצבעה לליכוד מול כחול לבן. בואו נתעמק קצת יותר בהתפלגות ההצבעה לפי עשירונים שונים וקבוצות אוכלוסיה שונות. למרות שנראה שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה, בחרתי לשלב את המפלגה בנתונים, בשל כמות המצביעים הרבה לה זכתה

כמובן שגם חלק זה בוצע באמצעות הפתרון האנאליטי של אורקל בענן

נתחיל באוכלוסיה היהודית. נבחן דפוסי הצבעה על פי העשירונים השונים של מדד חברתי-כלכלי אליהם שייכת אוכלוסיית היישוב בו קיים רוב יהודי. כל עשירון מסתכם ל100% ההצבעה בו למפלגות השונות

תצוגה זאת מבלבלת מעט, כיוון שכמות המצביעים בישובים השונים אינה שווה, על כן אגדיר את רוחב הפס לפי כמות הקולות הכשרים בכל קבוצהנראה כי למעשה יש מדינות שונות לעשירונים שונים. העשירון התחתון נשלט לחלוטין על ידי תומכי אגודת ישראל וש"ס. הם מהווים 95% ממצביעי עשירון זה, כשמרבית השארית מתחלקת בין הליכוד ואיחוד הימין. דפוס דומה נראה גם בעשירון השני בו החרדים מקבלים כמעט 74% מהקולות ורוב היתר מתחלק בין הליכוד ואיחוד הימין. כאן רואים גם מעט מצביעי מרכז-שמאל (פחות מ4%)
הימין ובראשו הליכוד הופך למאד משמעותי בעשירונים 4 עד 6. האיזון בין הליכוד לכחול לבן מגיע בעשירון השביעי וגוש מרכז-שמאל מוביל בבטחה בעשירונים 8 עד 10. בשלושת העשירונים הללו התמיכה בעבודה ומרץ כמעט לא משתנה אך עולה בעקביות אחוז תומכי כחול לבן, ככל שאנו עולים בעשירונים
מעניין גם כוחה היחסי של ישראל ביתנו בעשירוני הביניים, כאשר השיא הוא בעשרון החמישי, מעל 12% מהקולות
איחוד הימין מגיע לשיאו בעשירונים 2-3 עם 6% וכ8% מהקולות בהתאמה, ואילו הימין החדש עקבי למדי עם 3% עד 4.5% לאורך העשירונים 3-9


בואו נראה את אותו הגרף בחלוקה גסה למפלגות החרדיות, ימין, מרכז-שמאל ומפלגות הערביות בישובים עם רוב יהודי


בברור רואים שתי מגמות הפוכות: חרדים + ימין יורדים עם העליה בעשירונים ואילו ימין מרכז עולה. מצד שני רואים גם למה ביבי יהיה ראש הממשלה. אפילו בעשירון העשירי, שם התמיכה במרכז-שמאל היא הרבה ביותר, הימין וחרדים עדיין מקבלים קרוב ל25%


בואו נראה את המצב בכלל האוכלוסיה. פה גם נגלה את חלקם של הלא יהודים ושל הישובים לגביהם אין לי נתונים של שיוך לעשירון חברתי כלכליחלקם של החרדים בעשירונים הנמוכים ירד, כיוון שאוכלוסיית המצביעים למפלגות הערביות נמצאת ברובה בשלושת העשירוים התחתונים. כמו כן, מתברר שבישובים הקטנים, עליהם לא היה לי מידע על שיוך למעמד חברתי כלכלי יש כ50% תמיכה במרכז - שמאל. לא מפתיע בהתחשב בהיותם, על פי רוב, מושבים וקיבוציםNo comments:

Post a Comment