Thursday, April 11, 2019

Israeli Election 2019 - תמיכה בכחול לבן והליכוד מול מעמד חברתי - כלכלי

 רציתי להשוות את דפוסי ההצבעה למפלגת כחול לבן מול הליכוד בראי המדד החברתי-כלכלי בארץ
השתמשתי בפתרון אורקל בענן, הקיים גם כגרסת דסקטופ

נגלה כבר עכשיו את התוצאה המרכזית של גרף אחוז תמיכה מול דירוג כלכלי חברתי, כאשר גודל הבועה הוא מספר הקולות הכשרים. גרף עליון הוא ליכוד ותחתון כחול-לבןועכשיו מתחיל מהתחלה
 

ניתן להוריד את קובץ תוצאות הבחירות על פי ישובים ועל פי קלפיות מאתר ועדת הבחירות המרכזית. לצערי הוא לא מאד קריא באקסל ועל כן נאלצתי להריץ אותו בכלי המרת ג'יבריש, השתמשתי בזה
למרות שהוא עדיין לא קריא באקסל, הוא נראה מצויין בכלי הויזואליזציה של אורקל
מה שעניין אותי היה להסתפק באחוז התמיכה בכחול לבן מול אחוז התמיכה בליכוד בכל ישוב ולהשוות אותם לנתונים הסוציו-אקונומיים שיש לי בקובץ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015. על כן אפעיל תהליך זרימה המסתיר את מרבית נתוני המפלגות וממיר את נתוני שתי המלגות הרלוונטיות לאחוז מכלל המצביעים החוקיים

לפני זה בדקתי את ההתאמה בין שמות הישובים בשתי הרשימות. כך גיליתי לצערי שקיימת רשימה ארוכה של ישובים קטנים שאינם קיימים במאגר הדרוג החברתי כלכלי. לצערי התוצאות לא יתייחסו לאותם יישובים קטנים


 בשלב זה יצרתי את הפרויקט החדש. הוספתי חישוב של אחוז כחול לבן ואחוז הליכוד מכלל הקולות הכשרים והוספתי קו מגמה לינארי. הקו נראה מתאים לכחול לבן (גרף תחתון), ונראה בברור שככל שהמדד החברתי כלכלי עולה, כך יש נטיה להצביע כחול לבן. לעומת זאת דפוסי הצבעה לליכוד אינם מתאימים באמת למגמה לינארית (גרף עליון) ננסה קו מגמה אחר

החלפתי בשני המקרים לקו מגמה פולינומיאלי (מדרגה 3), זה נראה הרבה יותר מתאים


שני דברים הטרידו אותי 

לגבי הליכוד, נראה שיש לו בעיה עם ישובים בתחתית הדירוג החברתי כלכלי, הליכודבשיאו באחוזונים 30-50 ומתדרדר משם. מה הם הישובים הללו בצד השמאלי של הגרף ומה הם בוחרים? הגדרתי את גרף הליכוד כפילטר והוספתי גרף נתוני המפלגות שעברו את אחוז החסימה

מסתבר שהסיבה לחולשה יחסית של הליכוד בשני העשירונים הנמוכים במדד הכלכלי חברתי, זו העדפה שלהם לבחור בשס ויהדות התורה

שאלה נוספת הייתה מי הישובים המסתתרים בתחתית הגרף של כחול לבן ופוגעים באחידות המגמה של תמיכה בכחול לבן עולה עם העליה במעמד הכלכלי חברתי? נוסיף לגרף את שם המחוז. עכשיו בכל ברור, בחלק מישובי יהודה ושומרון אין אהדה גדולה לכחול לבן, ללא קשר למעמד חברתי כלכלי (אלפי מנשה, הר אדר ואורנית, הולכים לפי דפוס הארצי, למרות השיוך המחוזי), זה מסביר את החריגה


 


No comments:

Post a Comment