Saturday, September 1, 2012

OBIEE - You should be Mapping 3

התחלנו עם בניית התשתית בשני המאמרים הקודמים:

OBIEE - You should be mapping, yeah
OBIEE - You should be mapping 2

עכשיו כשיש לנו תשתית, בואו נבנה דוח עם מפה.
נתחיל עם דוח בסיסי, עמודות של: שנים, קטגורית מוצרים וסכום שנמכר. שימו לב שלא בחרתי שום דבר שקשור למפה, למרות שקיימות עמודות בעולם התוכן הזה שקשורות למפות. זה אפשרי אבל לא חובה, כפי שנראה בהמשך. עכשיו נוסיף לדוח אובייקט של מפה:
כתוצאה מזה נוספה מפה ללא תוכן רלוונטי בדוח. גררתי אותה לשם נוחות שתוצג ליד הנתונים:
ניכנס לעריכת המפה וניבחר באופצית של הוספת תוכן חדש למפה:
כפי שניתן לראות יש כמה פורמטים אפשריים. ניתן ליצור כמה שכבות של מידע באותה מפה. נדגים זאת כאן. בואו נתחיל באופצית הנפוצה ביותר - מילוי בצבע. לא משנה מה ניבחר, זה השלב שהמערכת חייבת לדעת על בסיס איזה נתון גאוגרפי אנו מקשרים את הנתונים:
במקרה שלנו בחרנו את רמת המדינה. הבחירה הזו מוסיפה את השדה הרלוונטי גם ברמת הקריטריונים לדוח.
עכשיו יש למלא את חלון הפרמטרים.
תחילה,כמובן, שם התבנית.
הגדרה מה יוצג בtooltip של המפה. (tooltip הוא אלמנט עבודה חשוב במפה. נראה את זה במאמר הבא, כשנדבר על דוחות אב/בן תוך שימוש במפות).
 
לפי מה נשנה צבע (זה חייב להיות measure), סוג הbin / תיבה, מספר התיבות והסגנון שלהן.
ברירת המחדל של בחירה לפי אחוזים מקטינה את השליטה שלכם אבל נוחה במצגות. בחיים המעשיים כדאי לשקול את שתי החלופות האחרות. אם אינכם יודעים מה לעשות, האופציה השלישית של "מילוי מתמשך בצבע" יוצר את מינימום העבודה בשבילכם.
נמשיך עם הדוגמא של "יצירת תיבות לפי אחוזים". ניתן לבחור את מספר התיבות השונות (2-12) ולבחור את הסגנון. לא חייבים להשאר עם ברירת המחדל המאד אפורה. בדוגמא בחרתי 4 תיבות, מספר אחר יגרום לתצוגה רלוונטית בפס הסגנון. השקיפות נועדה לאפשר לראות את הערכים על המפה שמאחורי הצבע (שמות מדינות, במקרה שלנו.)
נקבל את המפה הבאה:
בחלון האפשרויות הייתה גם אופציה של "אפשר למשתמש לוח מידע לערוך נתוני סף" - "Allow Dashboard Users to Edit Thresholds". התצוגה של רכיב העריכה היא תמיד בערכים גם אם בחרתי תיבות לפי אחוזים. התוצאה היא בעייתית לעתים אם עובדים לפי אחוזים ולא לפי ערכים, במקרה ויש הבדל משמעותי בין הקבוצות השונות, כמו במקרה שלי, בו כל הפסים נדחקו לתחום התחתון של הסקלה:
שמתם לב שארצות הברית מופיעה בנתונים ולא במפה? זה מה שקורה כששם המדינה בטבלאות המפות ובטבלאות הנתונים לא זהה. חשוב להיות מודעים לזה.

בואו נוסיף לדוגמא על אותה המפה גם גרף עמודות:
חלון הפרמטרים שלו קצת שונה:
אפשר לשחק עם גודל התרשים, אבל חובה לבחור את העמודה / עמודות על פיהן מחולקות העמודות של הגרף. במקרה שלי אלו שנים, דהיינו עמודה עבור כל שנה.
שמתם לב שקשה לראות את נתוני אירופה?
מה הבעיה, עושים זום:

עכשיו, באמצעות סימון V ניתן לבחור איזו שכבת מידע מהשתיים מציגים על המפה.

במקרה שלי הדגמתי הכל על מפת גוגל. ניתן כמובן לבחור להשתמש במפת navteq (בשביל לבלבל אותכם, המסך שלי הפעם בעברית):

הבחירה היא במצב עריכה של המפה:
שימו לב גם לחלון מאפייני המפה:
שם ניתן להגדיר את גודל המפה, אפשרויות גלילה, כלי תצוגה שונים ובמיוחד את מה שהציק לי בזמנו:
בלשונית האינטרקציה ניתן להגדיר, האם תצוגת המפה ההתחלתית היא דינמית או שמירה אחרונה.

אם לא ברור לכם, המפה היא דינמית. אם לדוגמא יש לי נתונים רק מאירופה, והאופציה (ברירת המחדל) היא דינמית, אוטומטית המפה תתמקד באירופה. אבל לעתים קרובות, יש לי תצוגה מועדפת שאותה אני רוצה לשמור. זה הפתרון.

No comments:

Post a Comment