Monday, November 25, 2019

Python meets data, Data Science and Oracle - a meetup

ביום שני , 2.12.2019 , במשרדי אורקל ברחוב אהרון ברט 18 פתח תקווה, יתקיים מיטאפ בנושא 
Python meets data, Data Science and Oracle

הנה הקישור להזמנה

 
הכנס מתחלק לשני חלקים שווים:
  • פייתון ונתונים
  • פייתון וdata science .
נדון ביישום שפת פייתון על נתונים בכלל ויישום יעיל של פייתון לעבודה עם בסיס נתונים אורקל. בחצי השני נדבר על יישום data science עם פייתון ובהמשך על הפתרון של אורקל ליישום data science עם פייתון בבסיס הנתונים אורקל.

מספר המקומות מוגבל, הקדימו להרשם.9:00  התכנסות
9:30  פייתון ונתונים
10:15 יישום יעיל של פייתון עם בסיס נתונים אורקל
11:00 הפסקה
11:15 מבוא לdata science בפייתון
12:00 יישום פייתון לdata science עם בסיס נתונים אורקל
 

No comments:

Post a Comment